Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne i oznakowania odgrywają olbrzymią rolę biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dokładnie oznakowana droga ewakuacji, z użyciem znaków górnego oświetlenia, oraz – jak dowodzą liczne badania – dodatkowe uzupełnienie w postaci oznakowania typu SWGS  – na niskim poziomie (do 40 cm od poziomu podłogi), pomagają w znalezieniu właściwego kierunku ewakuacji zarówno w oświetleniu, jak i po jego zaniku. Oznakowania ewakuacyjne TDC cechuje: wysoka jakość wykonania, użycie najlepszych i powtarzalnych materiałów, bardzo wysokie parametry świecenia, pełna certyfikacja CNBOP. Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania

Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania – przestrzegaj przed niewidzialnym niebezpieczeństwem!

Bardzo często nie jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie dla naszego zdrowia, a nawet życia niesie różnego typu promieniowanie. To niewidoczny wróg, który czyha na nas nie tylko w specjalistycznych fabrykach i laboratoriach, ale także w wielu codziennych sytuacjach. Wszędzie tam, gdzie występuje realne niebezpieczeństwo należy, zgodnie z przepisami  BHP, zamieścić tablice ostrzegawcze promieniowania lub inne oznaczenia ostrzegające przed promieniowaniem. Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Znaki, piktogramy, oznaczenia ADR

Znaki ostrzegawcze ADR – zadbaj o ochronę przewozu towarów niebezpiecznych!

Przepisy ADR (Międzynarodowa Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) stanowią, że wszystkie kontenery, cysterny itp. zawierające materiały niebezpieczne powinny być wyposażone w odpowiednie etykiety ostrzegawcze ADR o kształcie rombu i wielkości co najmniej 10 x 10 cm.
Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Oznaczenia stref zagrożenia wybuchem

Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem – oznacz przestrzeń w której może występować wybuchowa atmosfera

Strefa zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której może występować wybuchowa mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości. Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Piktogramy – Piktogramy bezpieczeństwa

Piktogramy, znaki i oznakowania tematyczne – zadbaj o rzetelną informację wizualną!

Potrzebujesz czytelnie coś oznakować, przekazać ludziom informację lub oznaczyć drogę do innych działów Twojej firmy? Jeśli tak, odpowiedzią są tablice i piktogramy informacyjne.

Piktogramy przekazują konkretne informacje przez swoje podobieństwo do fizycznych obiektów. Mogą być wykorzystywane w najróżniejszych dziedzinach, począwszy od bezpieczeństwa pracy, aż po czas wolny, rozrywkę czy turystykę.

Zobacz