Zakaz palenia wyrobów tytoniowych – znaki, tablice i piktogramy i oznakowania
Zgodnie z ustawą  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, 1916, z 2016 r. poz. 960, 1331), właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych można również pokazać dobrze za pomocą znaków bezpieczeństwa BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pacy)

Zakaz palenia – znak przeciwpożarowy

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych doskonale obrazuje również fotoluminescencyjny znak ochrony przeciwpożarowej. Dodatkową funkcjonalnością jest doskonała widoczność znaku po zaniku oświetlenia.

Tablice i piktogramy zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych

TDC proponuje cały szereg  tablic, znaków i piktogramów zgodnych z ustawą o zakazie używania papierosów elektronicznych. W ostatnim czasie papierosy elektroniczne zostały zrównane co do istoty z tak zwanym papierosem tradycyjnym. Idąc tym torem – wszelkie zakazy i sankcje wynikające z palenia tytoniu w miejscach publicznych, oraz obiektach i środkach komunikacji dotyczyć będą teraz również papierosów elektronicznych – zwanych potocznie e-papierosem. Idzie za tym również taki sam nakaz stosowania odpowiednich oznakowań mówiących o zakazie palenia papierosów elektronicznych w miejscach publicznych. W firmie TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J znajdziecie Państwo cały szereg znaków i oznakowań mówiących o zakazie palenia papierosów elektronicznych czyli e-papierosów. Znaki zakazu palenia papierosów elektronicznych charakteryzują się nowoczesnym designem i  doskonale korespondują z wymaganiami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, 1916, z 2016 r. poz. 960, 1331)

Proponujemy znaki bezpieczeństwa, oznaczenia, tablice i piktogramy zakaz palenia papierosów elektronicznych, e papierosów, wyrobów tytoniowych. Proponowane przez nas znaki i oznakowania zakaz palenia i używania papierosów elektronicznych są estetyczne, czytelne i łatwo prezentują poruszone w ustawie zakazy.

Znaki zakazu palenia – znaki realistyczne

Istnieje możliwość wizualnej prezentacji zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w sposób nowoczesny i innowacyjny za pomocą znaków realistycznych. Znaki realistyczne to nowa linia znaków wyróżniająca się realistyczną grafiką. Znak ten, poprzez wykorzystaną w nim ilustrację, przyciągnie większą uwagę i lepiej przemówi do wyobraźni odbiorcy niż znak tradycyjny.

Znaki i tablice Tu wolno palić !

W ślad za zakazami ustawa dopuszcza palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w wyznaczonych miejscach zwanych palarniami. TDC proponuje szereg znaków obrazujących wyznaczone miejsca. Są to tablice i piktogramy „Tu wolno palić”

Są to również znaki realistyczne pokazujące obszar gdzie dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych:

jak również inne tablice i piktogramy pokazujące obszar gdzie dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych:

W związku z ustawowym zakazem sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych (tj. opakowań z płynem zawierającym nikotynę, które można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego), właściciel lub kierujący punktem sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych  jest zobowiązany do umieszczenia widocznej i czytelnej informacji o następującej treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”. Stąd propozycja TOP-DESIGN CHWASZCZYNO w tym zakresie prezentująca niniejsze zagadnienie zarówno w sposób tradycyjny, jak i znak realistyczny TDC.

 

 

 

 

Udostępnij: