Znaki, oznakowania, tablice i piktogramy zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Ustawodawca nie sprecyzował wizualnej formy znaku zakazu palenia wyrobów tytoniowych, oraz papierosów elektronicznych, jednakże GIS (Główny Urząd Sanitarny) dał wytyczne co do formy wyglądu oznakowania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, oraz papierosów elektronicznych. Znaki zgodne z wytycznymi GIS znajdują się również w ofercie firmy TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI, SPÓŁKA JAWNA”

TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Proponujemy znaki bezpieczeństwa, oznaczenia, tablice i piktogramy zakaz palenia papierosów elektronicznych, e papierosów, wyrobów tytoniowych. Proponowane przez nas znaki i oznakowania zakaz palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych na terenie obiektu są estetyczne, czytelne prezentują poruszone w ustawie przepisy o zakazie palenia. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie ma zalecanego wzoru znaku zakazu palenia papierosów elektronicznych, TDC oprócz własnych projektów znaków bezpieczeństwa, oznaczeń, tablic i piktogramów zakazu palenia papierosów elektronicznych, e papierosów, wyrobów tytoniowych oferuje przekazany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wzór znaku zakazu palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

Udostępnij: