Oznaczenia zakazu BHP – poinformuj pracowników o zachowaniu zabronionym!

Wśród znaków bezpieczeństwa wykonywanych przez TDC są znaki ochrony i higieny pracy – BHP. Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC zgodne są z polską i międzynarodową normą ISO 7010. Zapewnia to ich uniwersalność również w krajach Unii Europejskiej.

Nasze oznakowanie BHP PN-EN ISO 7010 to także szeroka gama dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy. Pomagają one skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Wszystkie oznaczenia BHP można podzielić na:

Oznakowania zakazu BHP

Podstawowym zadaniem, jakie pełnią oznaczenia zakazu BHP jest zakaz podejmowania określonych czynności lub używania niektórych urządzeń. Na przykład pomieszczenie, w którym znajdują się silne magnesy, powinno być oznaczone znakiem zakazu wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami, umieszczonym w pobliżu wejścia.

Oznaczenia BHP zakazujące konkretnych zachowań  to tablice i piktogramy, które występują z czerwonym oznaczeniem przekreślonego koła w tle, z czarnym piktogramem obrazującym czego dotyczy zakaz.

Wysoka jakość oznaczeń BHP

Wszystkie oznaczenia BHP wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi wymogami z wysokiej jakości materiałów, odpornych na blaknięcie oraz niszczenie. Piktogramy ostrzegawcze są wyraźne, czytelne oraz łatwe w montażu. Oznakowania zakazu, które oferujemy, dokładnie powielają wzory określone zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe normy.

Przykładowe znaki zakazu BHP z normy PN-EN ISO 7010

Przykładowe uzupełniające oznakowania zakazu BHP

Przykładowe znaki zakazu BHP z opisem

Znaki zakazu z opisem

Wiele wypadków jest możliwych do uniknięcia, jeśli tylko w odpowiedni sposób zabezpieczy się teren lub pomieszczenie i poinformuje o niebezpieczeństwie. Do tego służą tablice zakazu, znaki zakazu i piktogramy zakazu wykonywane przez TDC.

Nasze oznaczenia to nie tylko zwykłe znaki zakazu BHP, ale także znaki zakazu BHP z opisem słownym w celu lepszego zobrazowania ostrzeżenia. Oznakowania zakazu z opisem stają się jeszcze bardziej zrozumiałe i ściślej przestrzegane przez użytkowników konkretnych urządzeń w miejscu pracy.

Współpraca ze specjalistami BHP

W kategorii znaki BHP zakazu z opisem znajdują się piktogramy służące do odpowiedniego oznaczenia pomieszczenia, obiektu, terenu, placu budowy lub dowolnego miejsca w taki sposób, by poinformować pracowników o czynnościach zabronionych. Oznaczenia zakazu z opisem zostały opracowane przez specjalistów BHP według najnowszych przepisów Państwowej Inspekcji Pracy.

Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC są zgodne z polską i międzynarodową normą ISO 7010 co zapewnia ich uniwersalność również w krajach UE. Oferta oznakowania BHP PN-EN ISO7010 produkcji TDC zawiera szeroką gamę dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy, co pomaga skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: