Choć znaki ostrzegawcze kojarzą się nam przede wszystkim z oznakowaniem stosowanym na drogach, to musimy pamiętać, że występują także w innych miejscach, gdzie spełniają równie istotne funkcje. Jednym z nich jest teren woskowy – niedostępny dla cywilów ze względu na zagrożenia, jakie mogą występować w jego obrębie. To właśnie dlatego stosuje się tam znaki wojskowe.

Szczególne oznakowanie ostrzegawcze – znaki wojskowe

Znaki wojskowe należą do kategorii oznakowania ostrzegawczego związanego z konkretna branżą. Co istotne, projektowane są z myślą o specyfice danej działalności oraz komunikatach potrzebnych w jej obrębie. Niestosowanie się do znaków ostrzegawczych – zwłaszcza na terenie wojskowym – może mieć fatalne skutki w postaci zagrożenia zdrowia, a nawet życia osób postronnych.

Znaki wojskowe –  wygląd i zastosowanie

To, jak muszą wyglądać znaki wojskowe jest regulowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które wystosowało odpowiednie prawo w tym zakresie. Dzięki oznakowaniu  eliminuje się potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Oznakowanie wojskowe jest stosowane na terenie należącym do sił zbrojnych. Są to więc tereny podlegające szczególnemu rodzajowi ochrony.

Ich cel to informowanie o tym, że:

  • człowiek znajduje się w strefie niebezpiecznej,
  • wstęp na teren wojskowy jest wzbroniony,
  • fotografowanie jest zabronione,
  • na tym terenie odbywają się niebezpieczne ćwiczenia wojskowe.

Znaki ostrzegawcze na terenie należącym do wojska pełnią bardzo ważną funkcję również ze względu na to, iż często wykorzystuje się tam się broń palną czy laserową.

Jak wyglądają znaki wojskowe? Ich tło jest żółte w czerwonej ramie.

Przepustkę okazywać bez wezwania

Tak mocne zestawienie kolorów ma służyć zwróceniu uwagi osób, które zbliżają się lub są na terenie należącym do wojska. Trzeba więc pamiętać, że umieszczanie tam oznakowania jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek!

Top Design Chwaszczyno oferuje także

tablice informacyjne dla wojska

Udostępnij: