Pacjenci placówek medycznych – szpitali, przychodni czy prywatnych gabinetów – zwykle dostrzegają otaczające ich w tym miejscu znaki, gdy potrzebują informacji na temat tego, gdzie znajduje się dany odział lub gabinet specjalisty czy na przykład toaleta. Zastanówcie się Państwo, jak wiele osób każdego dnia pozyskuje informacje właśnie z tego źródła przekazu? Właśnie dlatego oznakowanie w szpitalach to jedna z priorytetowych kwestii, która w znacznym stopniu wpływa na jakość świadczonych przez nie usług.

Znakami, które koniecznie powinny znaleźć się w placówkach medycznych są więc znaki informacyjne oraz piktogramy medyczne. To one w dużym stopniu wpływają na zadowolenie i komfort osób, korzystających z usług szpitali czy przychodni. Znaki mają bowiem stanowić ich drogowskazy, ułatwiającymi korzystanie z tych miejsc w wygodny oraz prosty sposób. Instrukcje BHP zaś w sposób czytelny dają informację o użyciu poszczególnych urządzeń, bądź procedur działania w przychodni leczniczej

ZOBACZ INSTRUKCJE BHP DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Piktogramy i znaki informacyjne 

Piktogramy medyczne informują pacjentów o tym, gdzie znajduje się dany gabinet lekarski czy wybrany odział. Można je podzielić na posiadające opis, lub stanowiące sam symbol.

Znaki informacyjne wskazują natomiast inne miejsca czy punkty o niemedycznym charakterze. Prosty przykład to tabliczki oznaczające wejście czy wyjście.

Te dwie kategorie znaków są niezwykle pomocne w poruszaniu się po placówkach zdrowia. Co więcej, pozwalają szybko odnaleźć konkretne gabinety lub miejsca, do których chorzy chcą się dostać możliwie jak najszybciej.

ZOBACZ NASZE PIKTOGRAMY W TYM DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Znaki bezpieczeństwa

Oczywistym jest również fakt, iż placówki służby zdrowia muszą – podobnie jak inne miejsca publiczne – spełniać kryteria określonych norm bezpieczeństwa. W tym przypadku zasady regulują przepisy informujące, jakie oznakowania muszą znaleźć się w budynkach oraz w jaki sposób należy je w nich umieścić. Mówi o tym Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Ze względu na to, iż w szpitalach przebywa bardzo wielu ludzi, w trosce o ich bezpieczeństwo znakami, które bezwzględnie muszą pojawić się w nich są znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej.

ZNAKI EWAKUACYJNE DLA SŁUŻBY ZDROWIA

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Stworzenie przyjaznego miejsca dla pacjentów to nie tylko zasługa wykwalifikowanego oraz doświadczonego personelu. To także kwestia umieszczenia odpowiedniego oznakowania – wpływającego na prosty przepływ informacji oraz poprawę bezpieczeństwa w placówkach medycznych.

Udostępnij: