Laboratorium kojarzy się znam nie tylko z ciężką pracą specjalistów, ale także z przeprowadzanymi przez nich doświadczeniami czy badaniami. Dodatkowo myślimy także o odczynnikach i substancjach – nie zawsze bezpiecznych dla pracowników – które znajdują się w pomieszczeniu. Ważnym elementem jest ochrona zdrowia laborantów, dlatego warto zadbać o odpowiednie znaki w laboratorium, które wpłyną na ich bezpieczeństwo podczas pracy.

Laboratorium? Nie bez znaków bezpieczeństwa!

Substancje łatwopalne, a nawet wybuchowe oraz produkty toksyczne, żrące to materiały, jakie mogą przyczynić się do utraty zdrowia osób pracujących w laboratorium.

Co zrobić, aby poinformować laborantów o ewentualnym niebezpieczeństwie?

Zastosować odpowiednie znaki ! Pamiętajmy, że dzięki oznakowaniu oraz przestrzeganiu przepisów BHP możemy uniknąć wielu niepotrzebnych wypadków podczas pracy w laboratorium, nawet tym szkolnym. Dodatkowo, w placówkach oświaty, poza pracowniami chemicznymi, warto zastosować znaki bezpieczeństwa także w salach do biologii i fizyki.

Każdy pracodawca powinien także zadbać o to, aby praca w laboratorium była jak najbardziej bezpieczna dla pracowników, a przede wszystkim stosować środki zapobiegawcze, takie jak właśnie znaki bezpieczeństwa.

Laboratorium? Nie bez regulaminów, znaków BHP czy instrukcji!

Nie zapominajmy o tym, że jednym z najważniejszych elementów w laboratorium jest regulamin korzystania z niego, a także instrukcja i znaki BHP, które regulują, co wolno nam, a czego nie wolno w pracowni.

Warto  także umieścić  w pomieszczeniu oznakowanie informujące o toksycznych substancjach i żrących materiałach tak, aby mieć pewność, że laboranci będą zachowywać wobec nich szczególną ostrożność.

W laboratorium nie może zabraknąć także znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, które również znajdują się w ofercie TDC.

Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Udostępnij: