Oznaczenia segregacji śmieci – wspieraj recykling surowców i ogranicz napływ odpadów na wysypiska!

Segregacja śmieci i odpadów polega na ich zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników z podziałem na rodzaj materiałów, z których zostały wyprodukowane. Dzięki temu na wysypiska trafia mniej śmieci, a te, które można poddać recyklingowi zostają powtórnie przetworzone.

Segregacja i recykling śmieci umożliwia:

    • przetworzenie i wykorzystanie surowców wtórnych na nowe materiały
    • ograniczenie ilości szkodliwych, trudno rozkładających się odpadów
    • ograniczenie miejsca na składowanie
  • zmniejszenie zużycia surowców naturalnych

Konieczność oznakowania segregacji odpadów

Śmieci są jednym z głównych problemów ochrony środowiska na świecie i w Polsce. Codziennie na wysypiska odpadów w naszym kraju trafia kilka tysięcy ton zużytych surowców. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.  Możemy zmienić te liczby! Służy temu m.in. oznakowanie segregacji odpadów – znaki, tablice i piktogramy segregacji śmieci.

Przepisy dotyczące znaków i tablic segregacji śmieci

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19) selektywnie zbiera się:

papier – do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER;
szkło – do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO
lub pojemników koloru białego oznaczonych napisem SZKŁO BEZBARWNE,
lub pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO KOLOROWE;
metale i tworzywa sztuczne – do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.

Znaki i piktogramy produkcji TDC

TDC oferuje szeroki asortyment oznakowania segregacji śmieci zgodnego z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wykonywane przez nas znaki i piktogramy informują o recyklingu papieru; szkła bezbarwnego i kolorowego; metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów BIO.

Prócz tego oferujemy całą gamę znaków i tablic oraz instrukcje uzupełniające zagadnienie selektywnego zbierania odpadów. Chodzi tu o oznaczenia segregacji śmieci: plastik; metal; inne; odpady komunalne; odpady organiczne; odpady mokre; odpady suche.

Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Plastik
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Metal
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Inne
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady komunalne
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady organiczne
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady mokre
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady suche

Instrukcje segregacji śmieci i tablice informacyjne TDC

Wiele osób ma problem z poprawną segregacją odpadów i wyrzuca śmieci do niewłaściwych kontenerów lub do odpadów zmieszanych, dlatego w celu ułatwienia tego procesu oferujemy instrukcje segregacji śmieci. Wykonujemy też tablice informacyjne o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Wszystkie znaki produkcji TDC dotyczące ekologii są estetyczne i czytelnie obrazują stosowanie przepisów rozporządzenia o znakowaniu pojemników do zbierania frakcji odpadów podlegających recyklingowi.

Udostępnij: