Znaki, oznakowania tablice i piktogramy segregacji śmieci i odpadów
Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, selektywnie zbiera się:

papier – do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER;
szkło – do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO
lub pojemników koloru białego oznaczonych napisem SZKŁO BEZBARWNE,
lub pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem SZKŁO KOLOROWE;
metale i tworzywa sztuczne – do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.
TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Oferowane przez TDC znaki i oznakowania prezentują informacje o recyklingu PAPIERU, SZKŁA, SZKŁA BEZBARWNEGO, SZKŁA KOLOROWEGO,  METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, BIO. Znaki TDC dotyczące ekologii są estetyczne i czytelnie obrazują stosowanie przepisów rozporządzenia o znakowaniu pojemników służących do zbierania frakcji odpadów podlegających recyklingowi.
W uzupełnieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku – firma TDC proponuje szereg znaków, tablic i piktogramów, oraz instrukcje uzupełniające zagadnienie selektywnego zbierania frakcji odpadów i śmieci. Są to takie pozycje produktowe jak:

Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Plastik
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Metal
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Inne
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady komunalne
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady organiczne
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady mokre
Znak segregacji śmieci – oznaczenie: Odpady suche
W uzupełnieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19), które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku – firma TDC proponuje również instrukcje segregacji śmieci i odpadów, jak również tablice informacyjne o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
Udostępnij: