Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wszelkie środki transportujące odpady muszą być oznakowane w sposób widoczny tablicą o treści ODPADY.

  • Oznakowania środków transportu muszą mieć zgodnie z rozporządzeniem dwa formaty w zależności od możliwości umieszczenia aplikacji na samochodzie.
  • Znaki powinny być czytelne i trwałe, oraz odporne na warunki atmosferyczne (w tym celu proponujemy znak PA 091 na podłożu aluminiowym)

TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów w sprawie transportu odpadów, chemikaliów oraz środków niebezpiecznych.

Udostępnij: