Znaki przeciwpożarowe – podstawowe informacje: Oferujemy certyfikowane znaki przeciwpożarowe zgodne z:

 

Znaki pożarowe, znaki przeciwpożarowe, tablice ppoż i zasadność znaków ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt ratowniczy ppoż., np.: gaśnice, hydranty i pozostałe elementy systemu ratowniczego, muszą być oznakowane w sposób widoczny, aby były łatwo zauważone przez ludzi odpowiedzialnych za akcję ratowniczą lub obsługujących ten sprzęt. Gdy w zagrożonym budynku panuje ciemność, fotoluminescencyjne oznakowania przeciwpożarowe pomagają w jego zlokalizowaniu, a dzięki wysokim parametrom fotometrycznym – zwiększają szansę szybkiego dotarcia do sprzętu ratowniczego podczas akcji ratowniczej, nawet przy słabym oświetleniu wzbudzającym.

Kup fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej

Oznakowania ppoż produkcji TDC a Polskie Normy.

Oznakowania przeciwpożarowe TDC cechuje: wysoka jakość wykonania, użycie najlepszych i powtarzalnych materiałów, bardzo wysokie parametry świecenia, pełna certyfikacja CNBOP.

Znaki ochrony przeciwpożarowej produkowane przez TDC posiadają Świadectwa Dopuszczenia CNBOP. Posiadamy jedyny na rynku tak szeroki wybór: wymiarów certyfikowanych znaków bezpieczeństwa, PN-EN ISO 7010 – Więcej…
Szczególnie serdecznie polecamy nasz niezwykły wyrób: trwały, estetyczny i niepowtarzalny SYSTEM TD ®. Użycie tej technologii powoduje, że znak staje się nie tylko obowiązkowym elementem oznakowania, ale również miłym dla oka detalem wykończeniowym dla wnętrza o podwyższonym standardzie. (więcej)

 

Znakami przeciwpożarowymi powinny być oznaczone następujące miejsca:

• drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
• miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
• miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
• miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
• pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
• drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Znaki przeciwpożarowe – Którą normę wybrać PN-92/N-01256/01 czy PN-EN ISO 7010:2012

Wymagania dotyczące znaków przeciwpożarowych stosowanych do oznaczania sprzętu ppoż i czynności związanych z szybką lokalizacją sprzętu przeciwpożarowego zostały zawarte w normie PN-92/N-01256/01. Norma ta została wycofana, niemniej jednak administracja państwowa utrzymała ważność dopuszczeń do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych według powyższych norm i umożliwia dalszą certyfikacją na znaki ewakuacyjne zgodnie ze starą normą PN-92/N-01256/01.
Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków przeciwpożarowych stosowanych do oznaczania sprzętu ppoż i czynności związanych z ewakuacją oraz znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012. Oznacza to, że firma TDC może dostarczać certyfikowane znaki zgodne z obiema normami (dotychczasowej z 1992 roku, oraz nowej normy PN-EN ISO 7010 z 2012 roku wraz z późniejszymi uzupełnieniami) i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Wiele obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych otwiera się na świat, co zachęca do umieszczania w nich znaków bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania

Znaki przeciwpożarowe zgodne z PN-92/N-01256/01

 

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN-EN ISO 7010:2012

 

Znaki przeciwpożarowe zgodne z PN-97/N-01256/04 – Fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe

Fotoluminescencyjne znaki i oznakowania bezpieczeństwa opisujące techniczne środki przeciwpożarowe stanowią rozszerzenie oznakowania przeciwpożarowego TDC ujętego w polskiej normie. Znaki techniczne środki przeciwpożarowe TDC, takie jak: droga pożarowa, uruchamianie klap dymowych, hydrant zewnętrzny, nie używać dźwigu w przypadku pożaru i wiele innych są wykonywane przez TDC zgodnie z normą jako znaki bezpieczeństwa fotoluminescencyjne lub nieświecące w zależności od zastosowania

Znaki przeciwpożarowe zgodne z PN EN 81-73

Znak przeciwpożarowy zgodny z PN EN 81-72

Udostępnij: