Znaki ochrony przeciwpożarowej
Sprzęty ratownicze ochrony  przeciwpożarowej ., np.: gaśnice, hydranty i pozostałe elementy systemu ratowniczego, powinny mieć oznakowanie tak widoczne, aby były łatwo zauważone przez ludzi odpowiedzialnych za akcję ratowniczą lub obsługujących ten sprzęt. W momencie gdy w zagrożonym budynku zapanuje ciemność, fotoluminescencyjne oznakowania przeciwpożarowe pomagają w jego zlokalizowaniu, a dzięki wysokim parametrom fotometrycznym – znacznie zwiększają szansę szybkiego dotarcia do sprzętów ratowniczych podczas akcji ratowniczej, nawet przy słabym oświetleniu.
Oznakowania przeciwpożarowe TDC cechuje: wysoka jakość wykonania, użycie najlepszych i powtarzalnych materiałów, bardzo wysokie parametry świecenia, pełna certyfikacja CNBOP.
Oferujemy certyfikowane znaki przeciwpożarowe zgodne z:

Przykładowe oznakowania: PN-92/N-01256/01 Fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej.

Przykładowe oznakowania: PN-EN ISO 7010 Fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

Przykładowe oznakowania: PN PN-97/N-01256/04 Fotoluminescencyjne znaki – techniczne środki przeciwpożarowe.

Przykładowe oznakowania: PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.

Przykładowe oznakowania: PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi dla straży pożarnej.

Udostępnij: