Oznakowania ostrzegawcze BHP – uświadom ludziom zagrożenie!

Wśród znaków bezpieczeństwa wykonywanych przez TDC są znaki ochrony i higieny pracy – BHP. Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC zgodne są z polską i międzynarodową normą ISO 7010. Zapewnia to ich uniwersalność również w krajach Unii Europejskiej.

Nasze oznakowanie BHP PN-EN ISO 7010 to także szeroka gama dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy. Pomagają one skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Wszystkie oznaczenia BHP można generalnie podzielić na:

Oznaczenia ostrzegawcze BHP

Podstawowym zadaniem, jakie pełnią oznaczenia ostrzegawcze BHP, jest uświadomienie pracowników o grożącym niebezpieczeństwie. Na przykład skład płynów łatwopalnych, czy pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia elektryczne pod napięciem, powinno być oznaczone odpowiednim znakiem ostrzegawczym BHP umieszczonym w pobliżu wejścia.

Oznaczenia BHP ostrzegające o konkretnym zagrożeniu charakteryzują się trójkątnym kształtem o czarnej obwódce oraz żółtym tle, na którym centralnie umieszczony jest czarny piktogram wskazujący rodzaj niebezpieczeństwa.

Wysoka jakość oznaczeń BHP

Wszystkie oznaczenia BHP wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi wymogami z wysokiej jakości materiałów, odpornych na blaknięcie oraz niszczenie. Piktogramy ostrzegawcze są wyraźne, czytelne oraz łatwe w montażu. Oznakowania ostrzegawcze, które oferujemy, dokładnie powielają wzory określone zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe normy.

Przykładowe znaki ostrzegawcze BHP z normy PN-EN ISO 7010

Przykładowe uzupełniające oznakowania ostrzegawcze BHP

Znaki ostrzegawcze z opisem

Wiele wypadków jest możliwych do uniknięcia, jeśli tylko w odpowiedni sposób zabezpieczy się teren lub pomieszczenie i poinformuje o niebezpieczeństwie. Do tego służą tablice ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze i piktogramy ostrzegawcze wykonywane przez TDC.

Nasze oznaczenia to nie tylko zwykłe znaki ostrzegawcze BHP, ale także znaki ostrzegawcze BHP z opisem słownym w celu lepszego zobrazowania ostrzeżenia. Oznakowania ostrzegawcze z opisem stają się jeszcze bardziej zrozumiałe i ściślej przestrzegane przez użytkowników konkretnych urządzeń w miejscu pracy.

Współpraca ze specjalistami BHP

W kategorii znaki BHP ostrzegawcze z opisem znajdują się piktogramy służące do odpowiedniego oznaczenia pomieszczenia, obiektu, terenu, placu budowy lub dowolnego miejsca w taki sposób, by poinformować pracowników o grożącym niebezpieczeństwie bądź ryzyku. Oznaczenia ostrzegawcze z opisem zostały opracowane przez specjalistów BHP według najnowszych przepisów Państwowej Inspekcji Pracy.

Przykładowe znaki ostrzegawcze BHP z opisem

Oferta oznakowania BHP PN-EN ISO7010 produkcji TDC zawiera szeroką gamę dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy, co pomaga skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: