Oznaczenia nakazu BHP – uświadom pracownikom konieczność przedsięwzięcia środków ostrożności!

Symbole i obrazy graficzne wykorzystuje się do stworzenia prostego systemu bezpieczeństwa, który skrótowo przekazuje informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń. Znaki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) przekazują informacje lub instrukcje na temat ochrony i higieny pracy w zakładzie, fabryce,  na placu budowy lub w innym miejscu, gdzie pracują ludzie.

Znak bezpieczeństwa BHP stanowi kombinację kształtu, koloru i symbolu lub piktogramu, musi być widoczny przy adekwatnym oświetleniu. Znaki BHP mogą zawierać też uzupełniający tekst. Oznakowania BHP możemy podzielić na:

Oznaczenia BHP produkowane przez firmę TDC wykonywane są zgodnie z normą ISO 7010, obowiązującą zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej. Zapewnia to ich uniwersalność i możliwość stosowania niemal w całej Europie.

Oznaczenia nakazu BHP

Oznakowania nakazu BHP mają za zadanie przekazać pracownikom informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań, stosowania konkretnych urządzeń lub przedsięwzięcia środków ostrożności. Przykładowe piktogramy nakazu to  nakaz stosowania ochrony oczu, nakaz mycia rąk, nakaz podłączenia uziemienia, czy nakaz stosowania odzieży ochronnej.

Znaki BHP nakazujące określone zachowanie lub zastosowanie środków ostrożności charakteryzują się okrągłym kształtem oraz niebieskim tłem, na którym centralnie umieszczony jest biały piktogram ilustrujący wymaganą czynność.

Standard wykonania oznaczeń BHP

Nasze oznakowanie BHP odznacza się wysoką jakością oraz dbałością o detale. Wykonywane przez nas znaki wypełniają standardy określone obowiązującymi przepisami. Do ich produkcji używamy najlepszych dostępnych materiałów, dajemy gwarancje ich trwałości. Nasze znaki BHP łatwo przymocować do różnorodnych powierzchni, są również wyraźne i w pełni czytelne. Wygląd i zasady stosowania wykonanych przez  TDC znaków nakazu określają szczegółowo polskie oraz międzynarodowe normy.

Przykładowe znaki nakazu BHP z normy PN-EN ISO 7010

Przykładowe uzupełniające oznakowania nakazu BHP

Znaki nakazu z opisem

Znaki nakazu, tablice nakazu oraz piktogramy nakazu powinny być umieszczone wszędzie tam, gdzie nie da się ograniczyć danego niebezpieczeństwa innymi środkami wykorzystywanymi w organizacji pracy. Zadbanie o to jest obowiązkiem pracodawcy. Znaki nakazu, tak samo jak znaki ostrzegawcze, zakazu i znaki informacyjne, powinny być rozmieszczone jako znaki stałe.

Firma TDC oprócz standardowych oznaczeń nakazu BHP wykonuje również znaki nakazu z opisem słownym. Znaki nakazu z opisem komunikują konkretne zalecenie w bardziej precyzyjny sposób. Zapewnia to większą czytelność i ściślejsze przestrzeganie nakazu przez pracowników.

Komplementarność z zaleceniami PIP

Znaki nakazu z opisem mają w taki sposób oznaczyć dany teren, obiekt, pomieszczenie czy plac budowy, aby skutecznie poinformować pracowników o konieczności podjęcia konkretnych działań lub przedsięwzięcia takich, a nie innych środków ostrożności. By znaki nakazu z opisem jak najlepiej spełniały swoją funkcję, muszą odpowiadać najnowszym przepisom i zaleceniom Państwowej Inspekcji Pracy. Opracowaniem naszych znaków zajmują się wysokiej klasy specjaliści BHP.

Przykładowe znaki nakazu BHP z opisem

Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC są zgodne z polską i międzynarodową normą ISO 7010 co zapewnia ich uniwersalność również w krajach UE. Oferta oznakowania BHP PN-EN ISO7010 produkcji TDC zawiera szeroką gamę dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy, co pomaga skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: