Oznakowania informacyjne  BHP – poinformuj pracowników o tym, co i gdzie się znajduje

Wśród znaków bezpieczeństwa wykonywanych przez TDC są znaki ochrony i higieny pracy – BHP. Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC zgodne są z polską i międzynarodową normą ISO 7010. Zapewnia to ich uniwersalność również w krajach Unii Europejskiej.

Nasze oznakowanie BHP PN-EN ISO 7010 to także szeroka gama dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy. Pomagają one skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Wszystkie oznaczenia BHP można podzielić na:

Oznaczenia informacyjne BHP

Podstawowym zadaniem, jakie pełnią oznaczenia informacyjne BHP, jest przekazanie komunikatu o tym, gdzie znajduje się dany obiekt lub urządzenie. Znaki informacyjne pozytywnie wpłyną na odbiór przestrzeni przez klientów czy odwiedzających, ale również spełnią wymogi BHP. Dzięki odpowiednio powieszonym informacjom zarówno goście, jak i pracownicy będą mogli swobodnie rozeznać się w budynku lub na zewnątrz.

Znaki informacyjne – tablice informacji, piktogramy i oznaczenia BHP informacyjne charakteryzują się kwadratowym lub prostokątnym kształtem oraz zielonym tłem z białym piktogramem obrazującym czego dotyczy informacja.

W ofercie TDC są  między innymi takie znaki informacyjne BHP jak pierwsza pomoc medyczna; prysznic do przemywania oczu; nosze; prysznic bezpieczeństwa; telefon awaryjny; zatrzymanie awaryjne; apteczka pierwszej pomocy; punkt opatrunkowy itp.

Wysoka jakość oznaczeń BHP produkcji TDC

Wszystkie oznaczenia BHP wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi wymogami z wysokiej jakości materiałów, odpornych na blaknięcie oraz niszczenie. Niektóre z nich posiadają właściwości fluorescencyjne. Piktogramy informacyjne są wyraźne, czytelne oraz łatwe w montażu. Oznakowania informacyjne, które oferujemy, dokładnie powielają wzory określone zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe normy.

Przykładowe znaki informacyjne BHP

Przykładowe uzupełniające oznakowania informacyjne BHP

Znaki informacyjne z opisem

Prawidłowo umieszczone tablice informacyjne gwarantują przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. Znaki informacyjne i piktogramy informacyjne wykonywane przez TDC służą do oznakowania pomieszczeń oraz urządzeń i zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Stosuje się je też w obiektach wielkopowierzchniowych o zastosowaniach komercyjnych, w których ułatwiają poruszanie się ludzi.

Nasze oznaczenia to nie tylko zwykłe znaki informacyjne BHP, ale także znaki informacyjne BHP z opisem słownym w celu lepszego zobrazowania informacji. Oznakowania informacyjne z opisem stają się jeszcze bardziej zrozumiałe i bardziej przydatne dla użytkowników.

Przykładowe znaki informacyjne BHP z opisem

Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC są zgodne z polską i międzynarodową normą ISO 7010 co zapewnia ich uniwersalność również w krajach UE. Oferta oznakowania BHP PN-EN ISO7010 produkcji TDC zawiera szeroką gamę dodatkowych znaków ochrony i higieny pracy, co pomaga skuteczniej przekazywać różnorodne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: