Oznaczenia ewakuacyjne – zapewnij szybką i sprawną ewakuację w momencie zagrożenia!

Znaki ewakuacyjne to niezbędne oznaczenia każdego budynku, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Zawierają wizualną informację o przebiegu drogi ewakuacyjnej oraz punktach szczególnie istotnych dla przeprowadzenia bezpiecznej i sprawnej ewakuacji.

Odpowiednio rozmieszczone piktogramy ewakuacyjne są widoczne zarówno przy dziennym, jak i sztucznym oświetleniu. Dodatkowe uzupełnienie w postaci oznakowań na niskim poziomie (do 40 cm od poziomu podłogi) typu SWGS (Safety Way Guidance Systems) pomagają znaleźć kierunek ewakuacji nawet przy zaniku oświetlenia.  

Którą normę wybrać?

Wymagania dotyczące znaków ewakuacji stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej zawarto w normie PN-92/N-01256/02. Ta norma została już wycofana, jednak nadal dopuszcza się użytkowanie zgodnych z nią znaków. Obecnie w Polsce obowiązują wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 7010:2012. Oznacza to, że firma TDC możne dostarczać certyfikowane znaki ewakuacyjne zgodne z obiema normami. 

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Wiele obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych otwiera się na świat, co zachęca do umieszczania w nich znaków bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania.

Zasady rozmieszczania oznaczeń ewakuacji

Znaki ewakuacyjne powinny znajdować się we wszystkich miejscach, gdzie może zajść wątpliwość co do kierunku drogi ewakuacji. Umieszczając znaki na drodze ewakuacyjnej, należy zwrócić uwagę na ich umiejscowienie w stosunku do źródła światła.

Barwy znaków ewakuacyjnych to zieleń i biel fotoluminescencyjna (barwa warstwy  fotoluminescencyjnej). Oznaczenia mają kształt kwadratu lub prostokąta. Wymiary znaku są uzależnione od jego widoczności na drodze ewakuacji. Znak ewakuacyjny powinien być dobrze dostrzegalny z każdego miejsca.

Zalecana wielkość znaku ewakuacyjnego:

    • odległość do 20 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 200 mm
    • odległość od 20-30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 300 mm
  • odległość powyżej 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 400 mm

Znaki ewakuacyjne produkcji TDC

Oferujemy certyfikowane znaki ewakuacyjne zgodne z:

Ofertę certyfikowanych oznakowań ewakuacyjnych TDC dopełnia bogata oferta oznakowań uzupełniających oraz systemy dolnego oświetlenia SWGS.

Tablice ewakuacyjne i piktogramy ewakuacyjne produkcji TDC cechuje wysoka jakość wykonania, użycie najlepszych i powtarzalnych materiałów, bardzo wysokie parametry świecenia oraz pełna certyfikacja CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).

Zamów własne znaki!

Skorzystaj z możliwości zamówienia znaków ewakuacyjnych według Twojego własnego wzoru! W oparciu o wytyczne klienta realizujemy nawet najbardziej złożone zamówienia na oznakowania nietypowe.

Do produkcji stosujemy technologię pełnokolorowego druku cyfrowego UV, który umożliwia realizację nietypowych zamówień w bardzo wysokiej jakości i bardzo krótkim czasie. Wykonamy nawet małe serie lub pojedyncze sztuki. Czas realizacji zamówienia nietypowego wynosi do 7 dni roboczych.

Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN ISO 7010:2012

 

Piktogramy ewakuacyjne z PN-92/N-01256/04. Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne – techniczne środki przeciwpożarowe

Udostępnij: