W swoim miejscu pracy człowiek spędza przeciętnie 2 tysiące godzin rocznie, a więc ogromną część swojego życia. Dlatego też biurowce, magazyny i hale, w których znajdują się specjaliści oraz pracownicy, powinny być bardzo dobrze chronione – nie tylko dzięki przestrzeganiu konkretnych zasad BHP oraz standardów. Czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ludzi zgromadzonych w tych budynkach są także znaki ewakuacyjne.

W momencie wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia w miejscu pracy to właśnie prawidłowe oznakowanie decyduje o powodzeniu przeprowadzenia akcji wydostania się osób z budynku. Bez nich wskazanie drogi szybkiej ewakuacji jest po prostu niemożliwe. W tej sytuacji znaki stają się elementami, które nie tylko informują pracowników o tym, jak powinni zachowywać się podczas niespodziewanego wypadku, ale również pozwalają chronić ich zdrowie.

Znaki ewakuacyjne w Twojej firmie

Według przepisów znaki ewakuacyjne muszą znajdować się w każdym budynku, który posiada co najmniej dwa wyjścia – wtedy wskazują one jedną lub więcej dróg wydostania się z niego.

Znaki bezpieczeństwa muszą:

  • być duże, czytelne oraz jednoznaczne dla każdej osoby znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia,
  • być przynajmniej w połowie zielone, a ramki i oznaczenia powinny zostać stworzone w białym, fluorescencyjnym kolorze,
  • posiadać elementy graficzne zgodne z wymaganiami zawartymi w prawie,
  • pojawić się w każdym miejscu, gdzie osoba może mieć wątpliwości co do kierunku ewakuacji z budynku,
  • być prostokątne (tutaj stosunek krótszego boku do dłuższego wynosi 1:2 lub 1:3) czy kwadratowe (boki o dopuszczalnej długości 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm, 35 cm)
  • znajdować się w niedalekiej odległości od źródła światła,
  • być widoczne również w ciemności – najlepiej wybrać produkty fluorescencyjne.

W ofercie TDC znajdują się właśnie tego typu znaki, zgodne z normą PN-EN ISO 7010.

Znaki ewakuacyjne Top Design Chwaszczyno:

Udostępnij: