Znaki ewakuacyjne – Oznakowania ewakuacji, Tablice bezpieczeństwa ewakuacyjne, to znaki informacyjne zapewniające wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, świetle sztucznym, jak również przy braku oświetlenia po nagłym usunięciu źródła światła).

(Obecnie na rynku polskim funkcjonują dwie równoległe normy dotyczące znaków ewakuacyjnych: tak zwana stara norma: PN-92/N-01256/02, oraz nowa norma z 2012 roku PN-EN ISO 7010. Norma na znaki ewakuacyjne PN-EN ISO 7010 określa wygląd znaków ewakuacyjnych, natomiast kolorystyka, podział kategorii znaków, zasady tworzenia i konstruowania graficznego znaku bezpieczeństwa opisane zostały w  normie ISO 3864 w różnych jej częściach. Warto wspomnieć iż pomimo wycofania przez PKN starej normy na znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02 – CNBOP nadal wydaje świadectwa dopuszczenia na oznakowania ewakuacyjne – tak długo aż nie zmieni się ustawa w tym zakresie

Tak więc na dzień dzisiejszy na rynku polskim funkcjonują i będą funkcjonować dwie równoległe normy na znaki ewakuacyjne i oznakowania ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowe zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozmieszczania znaków ewakuacyjnych:  Znaki ewakuacyjne powinny  znajdować się we wszystkich miejscach gdzie może zajść wątpliwość co do kierunku drogi ewakuacji – prowadząc do miejsca gdzie znajduje się wyjście ewakuacyjne.

Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od jego widoczność na drodze ewakuacji. Znak ewakuacyjny powinien być dobrze dostrzegalny z każdego miejsca.

1. odległość do 20 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 200 mm
2. odległość od 20- 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 300 mm
3. odległość powyżej 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 400 mm

Dlaczego warto stosować ewakuacyjne fotoluminescencyjne znaki systemu SWGS (Safety Way Guidance System)

Wieloletnie badania, oraz praktyka udowadniają, że w warunkach skrajnego zagrożenia i paniki – tradycyjne znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne montowane na wysokości wzroku mogą stać się nieskuteczne. Ciągły wzrost temperatury – w połączeniu z rosnącym zadymieniem pomieszczeń – wymusza na ludziach poruszanie się blisko ziemi, dlatego też widzialność klasycznych znaków ewakuacyjnych jest niemożliwa, przez co stają się one nieskuteczne.

System SWGS jest instalowany nie wyżej niż 40 cm powyżej poziomu podłogi. Powoduje to, że jest on najskuteczniejszym systemem bezpieczeństwa, będąc jednocześnie najlepiej widocznym w trakcie ewakuacji. Systemy ewakuacyjne SWGS składać mogą si z następujących wyrobów:

Ewakuacyjne ciągi naściennych oraz na podłogowe ciągi ewakuacyjne

 

Oznaczenia ewakuacyjne SWGS – wskazujące przeszkody na drodze ewakuacji

Ciekawym rozwiązaniem i użytecznym są ciągi ostrzegające przed potencjalnymi przeszkodami na drodze ewakuacyjnej:

Ewakuacyjne fotoluminescencyjne ostrzeżenia przed narożem wskazujące przeszkody na drodze ewakuacyjnej

Niezwykle istotnym jest właściwe oznaczenie odstających naroży właściwymi oznakowania mi ewakuacyjnymi  – tak aby właściwie oznakować wystające naroża mogące być przeszkodą na drodze ewakuacyjnej szczególnie po zaniku światła.
 

Fotoluminescencyjne ewakuacyjne wskaźniki kierunków oraz oznakowania drzwi ewakuacyjnych.

Fotoluminescencyjne ewakuacyjne wskaźniki kierunków dla hal magazynowych, gretingów, oraz konstrukcji ażurowych

Na podłogach, na których nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe, proponujemy znaczniki oparte o konstrukcję aluminiową. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je montować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach. W takim przypadku stosujemy dwa nagwintowane bolce z nakrętkami w zestawie ze specjalną podkładką. Jeżeli istnieje konieczność montażu znaczników na jednolitym podłożu – na przykład na wykładzinach, dywanach itd., stosujemy plastikowe kołki rozporowe. Na tak zamocowane podkłady montowane są fotoluminescencyjne samoprzylepne znaki systemu SWGS, które w doskonały sposób wyznaczą kierunek oraz przebieg drogi ewakuacyjnej w miejscach takich jak hale produkcyjne, magazyny, maszynownie, a także w miejscach szczególnie narażonych na występowanie utrudnień oraz przeszkód.

Fotoluminescencyjne ewakuacyjne wskaźniki przeznaczone do ruchu maszyn ciężkich

Do wyznaczeniu poboczy dróg ewakuacyjnych, miejsc postojowych w garażach oraz do oznakowania osi dróg ewakuacyjnych w magazynach, fabrykach, hangarach, a także w wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt służą  fotoluminescencyjne ewakuacyjne znaczniki drogowe SWGS wykonane są z tworzywa termoplastycznego w technologii SL/5
Znaczniki te wykorzystywane są także do oznaczania miejsc niebezpiecznych, które stanowią przeszkodę dla pieszych korzystających z dróg ewakuacyjnych. Widoczność, nawet w bardzo trudnych warunkach, gwarantują niezwykle wysokie parametry świecenia, charakterystyczne dla technologii SL/5. W połączeniu z ogromną trwałością zastosowanego materiału jest to idealne rozwiązanie dla wyżej wymienionych zastosowań.
Do produkcji znaków systemu SWGS używamy najwyższej jakości poliwęglanu, którego odporność na ścieranie – w połączeniu z warstwą klejową na spodzie – czyni je doskonałym oznakowaniem o łącznej grubości 0,13 mm, przeznaczonym na podłogę w miejscach o wzmożonym ruchu pieszym. Doskonałym uzupełnieniem naszej oferty znaków SWGS są znaczniki podłogowe wykonane z fotoluminescencyjnej masy termoplastycznej, które są odporne nie tylko na ruch pieszy, ale również na ruch ciężkich maszyn oraz samochodów.

Wszystkie te elementy znacznie zwiększają praktyczne szanse dotarcia do najbliższego miejsca zbiórki po ewakuacji.


Fotoluminescencyjne ewakuacyjne profile ochronne – ewakuacyjne oznakowanie amortyzujące potencjalne urazy powstałe podczas ewakuacji

Profil ochronny optycznie sygnalizuje potencjalne zagrożenie, a warstwa fotoluminescencyjna zapewnia sygnalizację również przy braku oświetlenia (np. w czasie awarii zasilania). Warstwa pianki stanowi mechaniczne zabezpieczenie amortyzujące uderzenia, natomiast warstwa samoprzylepna umożliwia szybki montaż.
Profil ochronny fotoluminescencyjny produkujemy w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-żółtej oraz
czerwono-żółtej.
Profil ochronny ma wszechstronne zastosowanie, np. w halach magazynowych, warsztatach, garażach, w pomieszczeniach biurowych, przedszkolach, szpitalach itp. oraz wszędzie tam, gdzie przeszkody na drodze ewakuacyjnej mogą być powodem urazów fizycznych podczas ewakuacji. Zamieszczone rysunki ilustrują przykłady zastosowania.

Fotoluminescencyjna ewakuacyjna odbojnica płaska

Odbojnica przeznaczona jest do zabezpieczania samochodów w garażach, ale możliwości jej zastosowania są znacznie szersze i zależą od inwencji użytkownika. Warstwa fotoluminescencyjna zapewnia sygnalizację również przy braku oświetlenia (np. w czasie awarii zasilania)

FUNKCJONALNOŚĆ

1. Optyczne zabezpieczenie.
Odbojnica stanowi silny wizualny znak ostrzegający o zagrożeniu i jednocześnie informujący kierowcę o odległości jaka dzieli pojazd od ściany lub innej przeszkody. Odbojnica fotoluminescencyjna oddziałuje wizualnie również po odcięciu oświetlenia.
2. Mechaniczne zabezpieczenie.
Odbojnica amortyzuje ewentualne otarcie lub uderzenie i chroni karoserię pojazdu, a szczególnie powłokę lakierniczą, przed uszkodzeniem.

Znaki ewakuacyjne systemu niskiego oświetlenia Safety Way Guidance System (SWGS) . według normy ISO 16069 są bardzo dobrym uzupełnieniem znaków bezpieczeństwa zawartych w polskiej normie PN-EN ISO 7010

Badania wykazują iż zastosowanie dodatkowe systemów SWGS zwiększa powodzenie akcji ewakuacyjnej o 300-500% w porównaniu do zastosowania tradycyjnych znaków ewakuacyjnych

Udostępnij: