Znaki ewakuacyjne PN-EN ISO 7010 i system SWGS – warto stosować je łącznie!

Oznakowania ewakuacji i tablice ewakuacyjne to znaki informacyjne zapewniające wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, jak i przy świetle sztucznym. Są niezastąpione w przypadku braku oświetlenia np. po nagłym zaniku źródła światła.

Dwie normy dla znaków ewakuacji i oznaczeń ppoż.

Obecnie na rynku polskim funkcjonują dwie równoległe normy dotyczące znaków ewakuacyjnych: tak zwana stara norma PN-92/N-01256/02 oraz nowa norma z 2012 roku PN-EN ISO 7010. Pomimo wycofania przez PKN starej normy CNBOP nadal wydaje świadectwa dopuszczenia na oznakowania ewakuacyjne – tak długo aż nie zmieni się ustawa w tym zakresie.

Podstawowe zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne powinny  znajdować się we wszystkich miejscach, gdzie może zajść wątpliwość co do kierunku drogi ewakuacji – prowadząc do miejsca, gdzie znajduje się wyjście ewakuacyjne. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od ich widoczności na drodze ewakuacji. Piktogram ewakuacyjny powinien być dobrze dostrzegalny z każdego miejsca.

Zalecana wielkość znaku ewakuacyjnego:

    • odległość do 20 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 200 mm
    • odległość od 20-30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 300 mm
  • odległość powyżej 30 metrów – szerokość znaku ewakuacyjnego 400 mm

Fotoluminescencyjne znaki systemu SWGS

W warunkach skrajnego zagrożenia i paniki tradycyjne znaki ewakuacyjne, montowane na wysokości wzroku, mogą stać się nieskuteczne. Ciągły wzrost temperatury, w połączeniu z rosnącym zadymieniem pomieszczeń, wymusza na ludziach poruszanie się blisko ziemi, dlatego widzialność klasycznych znaków ewakuacyjnych jest zerowa.

System SWGS  (Safety Way Guidance System) jest instalowany nie wyżej niż 40 cm powyżej poziomu podłogi. Powoduje to, że jest on najskuteczniejszym systemem bezpieczeństwa, najlepiej widocznym w trakcie ewakuacji.

Znaki SWGS i oznaczenia PN-EN ISO 7010 – stosuj je łącznie!

Znaki ewakuacyjne systemu niskiego oświetlenia Safety Way Guidance System (SWGS)  według normy ISO 16069 są idealnym uzupełnieniem znaków bezpieczeństwa zawartych w polskiej normie PN-EN ISO 7010.

Badania wykazują, iż zastosowanie dodatkowych systemów SWGS zwiększa powodzenie akcji ewakuacyjnej o 300-500% w porównaniu do zastosowania tradycyjnych znaków ewakuacyjnych!

Systemy ewakuacyjne SWGS składać mogą się z następujących wyrobów:

Ewakuacyjne ciągi naściennych oraz na podłogowe ciągi ewakuacyjne
Oznaczenia ewakuacyjne SWGS – wskazujące przeszkody na drodze ewakuacji

Ciekawym rozwiązaniem i użytecznym są ciągi ostrzegające przed potencjalnymi przeszkodami na drodze ewakuacyjnej:

Ewakuacyjne fotoluminescencyjne ostrzeżenia przed narożem wskazujące przeszkody na drodze ewakuacyjnej
Niezwykle istotnym jest właściwe oznaczenie odstających naroży właściwymi oznakowania mi ewakuacyjnymi  – tak aby właściwie oznakować wystające naroża mogące być przeszkodą na drodze ewakuacyjnej szczególnie po zaniku światła.
 
Fotoluminescencyjne ewakuacyjne wskaźniki kierunków oraz oznakowania drzwi ewakuacyjnych.
Fotoluminescencyjne ewakuacyjne wskaźniki kierunków dla hal magazynowych, gretingów, oraz konstrukcji ażurowych
Na podłogach, na których nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe, proponujemy znaczniki oparte o konstrukcję aluminiową. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je montować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach. W takim przypadku stosujemy dwa nagwintowane bolce z nakrętkami w zestawie ze specjalną podkładką. Jeżeli istnieje konieczność montażu znaczników na jednolitym podłożu – na przykład na wykładzinach, dywanach itd., stosujemy plastikowe kołki rozporowe. Na tak zamocowane podkłady montowane są fotoluminescencyjne samoprzylepne znaki systemu SWGS, które w doskonały sposób wyznaczą kierunek oraz przebieg drogi ewakuacyjnej w miejscach takich jak hale produkcyjne, magazyny, maszynownie, a także w miejscach szczególnie narażonych na występowanie utrudnień oraz przeszkód.
Fotoluminescencyjne ewakuacyjne wskaźniki przeznaczone do ruchu maszyn ciężkich
Do wyznaczeniu poboczy dróg ewakuacyjnych, miejsc postojowych w garażach oraz do oznakowania osi dróg ewakuacyjnych w magazynach, fabrykach, hangarach, a także w wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt służą  fotoluminescencyjne ewakuacyjne znaczniki drogowe SWGS wykonane są z tworzywa termoplastycznego w technologii SL/5
Znaczniki te wykorzystywane są także do oznaczania miejsc niebezpiecznych, które stanowią przeszkodę dla pieszych korzystających z dróg ewakuacyjnych. Widoczność, nawet w bardzo trudnych warunkach, gwarantują niezwykle wysokie parametry świecenia, charakterystyczne dla technologii SL/5. W połączeniu z ogromną trwałością zastosowanego materiału jest to idealne rozwiązanie dla wyżej wymienionych zastosowań.
Do produkcji znaków systemu SWGS używamy najwyższej jakości poliwęglanu, którego odporność na ścieranie – w połączeniu z warstwą klejową na spodzie – czyni je doskonałym oznakowaniem o łącznej grubości 0,13 mm, przeznaczonym na podłogę w miejscach o wzmożonym ruchu pieszym. Doskonałym uzupełnieniem naszej oferty znaków SWGS są znaczniki podłogowe wykonane z fotoluminescencyjnej masy termoplastycznej, które są odporne nie tylko na ruch pieszy, ale również na ruch ciężkich maszyn oraz samochodów.

Wszystkie te elementy znacznie zwiększają praktyczne szanse dotarcia do najbliższego miejsca zbiórki po ewakuacji.


Fotoluminescencyjne ewakuacyjne profile ochronne – ewakuacyjne oznakowanie amortyzujące potencjalne urazy powstałe podczas ewakuacji

Profil ochronny optycznie sygnalizuje potencjalne zagrożenie, a warstwa fotoluminescencyjna zapewnia sygnalizację również przy braku oświetlenia (np. w czasie awarii zasilania). Warstwa pianki stanowi mechaniczne zabezpieczenie amortyzujące uderzenia, natomiast warstwa samoprzylepna umożliwia szybki montaż.
Profil ochronny fotoluminescencyjny produkujemy w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-żółtej oraz
czerwono-żółtej.
Profil ochronny ma wszechstronne zastosowanie, np. w halach magazynowych, warsztatach, garażach, w pomieszczeniach biurowych, przedszkolach, szpitalach itp. oraz wszędzie tam, gdzie przeszkody na drodze ewakuacyjnej mogą być powodem urazów fizycznych podczas ewakuacji. Zamieszczone rysunki ilustrują przykłady zastosowania.

Fotoluminescencyjna ewakuacyjna odbojnica płaska

Odbojnica przeznaczona jest do zabezpieczania samochodów w garażach, ale możliwości jej zastosowania są znacznie szersze i zależą od inwencji użytkownika. Warstwa fotoluminescencyjna zapewnia sygnalizację również przy braku oświetlenia (np. w czasie awarii zasilania)

FUNKCJONALNOŚĆ

1. Optyczne zabezpieczenie.
Odbojnica stanowi silny wizualny znak ostrzegający o zagrożeniu i jednocześnie informujący kierowcę o odległości jaka dzieli pojazd od ściany lub innej przeszkody. Odbojnica fotoluminescencyjna oddziałuje wizualnie również po odcięciu oświetlenia.
2. Mechaniczne zabezpieczenie.
Odbojnica amortyzuje ewentualne otarcie lub uderzenie i chroni karoserię pojazdu, a szczególnie powłokę lakierniczą, przed uszkodzeniem.

Znaki ewakuacyjne systemu niskiego oświetlenia Safety Way Guidance System (SWGS) . według normy ISO 16069 są bardzo dobrym uzupełnieniem znaków bezpieczeństwa zawartych w polskiej normie PN-EN ISO 7010

Badania wykazują iż zastosowanie dodatkowe systemów SWGS zwiększa powodzenie akcji ewakuacyjnej o 300-500% w porównaniu do zastosowania tradycyjnych znaków ewakuacyjnych

Udostępnij: