Oznakowania CLP oraz powód usunięcia z naszej oferty handlowej oznakowań substancji chemicznych znaków  na pomarańczowym tle, które wszyscy doskonale znają i rozpoznają, są częstymi tematami Państwa pytań.

Chcielibyśmy wyjaśnić przyczynę, dla której musieliśmy dokonać takiej zmiany. Nie chodzi tutaj o pomyłkę czy też zwykłą zmianę szaty graficznej znaków substancji chemicznych. Jak Państwo wiedzą, nasza firma nigdy nie podąża za niczym nieuzasadnioną modą na zmiany. Wszelkie modyfikacje naszej oferty katalogowej znaków, w tym ostatnia zmiana w oznakowaniu substancji chemicznych, zawsze ma podparcie w przepisach prawnych. Znaki na pomarańczowym tle musiały zostać zastąpione przez znaki chemiczne CLP z bardzo ważnej przyczyny, którą wyjaśniamy poniżej.

Z dniem 1 czerwca 2017 skończył się okres przejściowy dla oznakowań mieszanin chemicznych aktualnie dostępnych na polskim rynku. Stosujemy już tylko znaki  CLP!

Cała zmiana zaczęła się od 1 grudnia 2010 roku, w którym to zgodnie z rozporządzeniem CLP Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie „klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin” oraz zgodnie z rozporządzeniami „dostosowania do postępu naukowo-technicznego” rozporządzenie (WE) 1272/2008 – substancje chemiczne są klasyfikowane i pakowane według zasad CLP.

Do 1 czerwca 2015 roku mieszaniny chemiczne mogły być klasyfikowane i pakowane według starych zasad (Rozporządzenie MZ Dz. U. 445 rok 2012), czyli przy użyciu znanych nam pomarańczowych znaków.

Jednak, jak wcześniej wspomnieliśmy,od czerwca 2017 znaki pomarańczowe wyszły z użycia i zastąpione zostały znakami na białym tle z czerwoną ramkąznakami CLP, które mogą Państwo znaleźć w naszej grupie LF.

Proszę pamiętać, że obecnie etykietowanie i opakowanie mieszanin musi być zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia (WE) 1278/2008, które uwzględniają tylko znaki CLP.

Udostępnij: