Kategorie Oferta TDC a Polskie Normy Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Znaki dla wojska

Choć znaki ostrzegawcze kojarzą się nam przede wszystkim z oznakowaniem stosowanym na drogach, to musimy pamiętać, że występują także w innych miejscach, gdzie spełniają równie istotne funkcje. Jednym z nich jest teren woskowy – niedostępny dla cywilów ze względu na zagrożenia, jakie mogą występować w jego obrębie. To właśnie dlatego stosuje się tam znaki wojskowe. Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania

Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania – przestrzegaj przed niewidzialnym niebezpieczeństwem!

Bardzo często nie jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie dla naszego zdrowia, a nawet życia niesie różnego typu promieniowanie. To niewidoczny wróg, który czyha na nas nie tylko w specjalistycznych fabrykach i laboratoriach, ale także w wielu codziennych sytuacjach. Wszędzie tam, gdzie występuje realne niebezpieczeństwo należy, zgodnie z przepisami  BHP, zamieścić tablice ostrzegawcze promieniowania lub inne oznaczenia ostrzegające przed promieniowaniem. Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
TDC – Znaki elektryczne ostrzegawcze

Znaki elektryczne ostrzegawcze – zminimalizuj niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Znaki ostrzegawcze urządzeń elektrycznych to piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia elektryczne informujące o potencjalnych zagrożeniach występujących podczas pracy w obrębie użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych. Ostrzegają o niebezpiecznym dla zdrowia wysokim napięciu i o grożących porażeniem kablach, przewodach czy maszynach.

Zobacz

Kategorie Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Znaki ostrzegawcze BHP

Oznakowania ostrzegawcze BHP – uświadom ludziom zagrożenie!

Wśród znaków bezpieczeństwa wykonywanych przez TDC są znaki ochrony i higieny pracy – BHP. Znaki bezpieczeństwa BHP produkowane przez TDC zgodne są z polską i międzynarodową normą ISO 7010. Zapewnia to ich uniwersalność również w krajach Unii Europejskiej.
Zobacz