Znaki ewakuacyjne i znaki przeciwpożarowe. W związku z licznymi pytaniami naszych klientów dotyczących informacji „Czy stara norma PN-01256/01, 01256/02 traci ważność” odpowiadamy na pytanie:

NOWA NORMA


ZNAKI EWAKUACYJNE I ZNAKI OCHRONY PPRZECIWPOŻAROWEJ PN-EN ISO 7010:2012

Firma TDC posiada kompletne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB do użytkowania „nowych” znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych z normy PN-EN ISO 7010:2012, wraz ze wszystkimi późniejszymi uzupełnieniami, które zostały wprowadzone na dzień dzisiejszy do Polskich Norm. Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Wiele obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych otwiera się na świat, co zachęca do umieszczania w nich znaków bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania. Nawet w miejscach, w których już zastosowano oznakowania ewakuacyjne, czy też ochrony przeciwpożarowej według wzorów z 1992 roku, warto promować stosowanie nowych znaków.

STARA NORMA

ZNAKI EWAKUACYJNE I ZNAKI OCHRONY PPOŻ PN-92/N-01256/02:

Firma TDC posiada aktualne i ważne dopuszczenie do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych według PN-92/N-01256/02 oraz ochrony przeciwpożarowej według PN-92/N-01256/01. Po upływie ważności obecnie obowiązujących Świadectw Dopuszczenia na znaki ze Starej normy, zamierzamy odnowić Świadectwa i kontynuować produkcję znaków bezpieczeństwa ze „starej normy”.

DLACZEGO ZNAKI ZE „STAREJ NORMY” BĘDĄ NADAL PRODUKOWANE PRZEZ TDC ?

Pomimo wycofania norm przez PKN mają one nadal zastosowanie, gdyż zostały przywołane w obowiązującym akcie prawnym – rozporządzeniu MSWiA. W związku z powyższym CNBOP-PIB utrzymuje w mocy certyfikację na znaki z w/w normy, a co za tym idzie z punktu widzenia zastosowania – używanie znaków ze „starej normy” jest i będzie nadal możliwe i ważne z punktu widzenia prawa. Rynek sam weryfikuje potrzeby zastosowania oznakowań bezpieczeństwa, a w ślad za nadal dużym zainteresowaniem naszych klientów produktami z tej kategorii – znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe ze starej normy będą nadal produkowane. Kompletność obowiązującej oferty jest dużym plusem również dla naszych dystrybutorów. Dzięki temu będą mogli Oni oferować większą gamę produktów swoim klientom dając jednocześnie możliwość wyboru.

Oznacza to, że firma TDC może dostarczać certyfikowane znaki zgodne z obiema normami (dotychczasowej z 1992 roku, oraz nowej normy PN-EN ISO 7010 z 2012 roku wraz z późniejszymi uzupełnieniami) i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Polecamy ulotkę – zestawienie znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej ze „starej” i „nowej” normy w celu ułatwienia doboru odpowiednich znaków przy zamiennym ich stosowaniu.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Udostępnij: