Od pewnego czasu nasza oferta sprzętu przeciwpożarowego poszerzyła się o węże pożarnicze- hydrantowe oraz te do motopomp.

Węże pożarnicze, należą do elementów wodnej armatury pożarniczej. Służą do podawania wody jako środka gaśniczego.

Rozróżniamy dwa typy węży pożarniczych:

Węże ssawne, które służą zazwyczaj do zasysania wody albo też środka pianotwórczego. Nie są przystosowana do pracy z ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne. Węże te zwykle zasysają środki pianotwórcze za pomocą zasysaczy liniowych i autopomp pożarniczych.

Drugim rodzajem węży pożarniczych, są węże tłoczne. Jak sama nazwa wskazuje, służą do tłoczenia wody, a także roztworów wodnych środka pianotwórczego do miejsca pożaru. Zaliczamy do nich węże hydrantowe oraz węże to motopomp.

Węże pożarnicze H- hydrantowe i W-do motopomp.

W naszej ofercie znajdą Państwo oba rodzaje węży pożarniczych:

Jak widać rozróżniamy węże tłoczne ze względu na średnicę wewnętrzną:

  • Węże pożarnicze  o średnicy wewnętrznej 52mm- W/H 52
  • Węże pożarnicze  o średnicy wewnętrznej 75mm- W/H 75
  • Węże pożarnicze  o średnicy wewnętrznej 110mm- W/H 110

W zależności od wyposażenia w łączniki rozróżnia się odmiany węży:

  • ŁA- z łącznikiem ze stopów aluminium
  • ŁM- z łącznikami ze stopów miedzi
  • B- bez łączników

W naszej ofercie dostępne są węże z łącznikami aluminiowymi w standardzie. Jeśli jednak mieliby Państwo potrzebę zakupu węży z łącznikami miedzianymi lub wręcz odwrotnie- bez żadnych łączników to żaden problem! Możemy je dla Państwa zamówić u producenta. Dystrybuowane przez nas węże są świetnej jakości, ponieważ produkowane są przez cenioną na rynku światowym firmy Bezalin.

Udostępnij: