Szpitale i przychodnie to szczególne dla nas miejsca – nastawione na pomoc pacjentom oraz walkę o ich lepsze samopoczucie. Stąd też każdego dnia są one licznie odwiedzane przez  tysiące osób. Istotną role w zapewnieniu im bezpieczeństwa odgrywają znaki ewakuacyjne. Opowiemy o tym, jak rozmieszczać je w placówkach zdrowia.

Znaki ewakuacyjne w szpitalach i przychodniach

Wszelkie tablice i oznakowanie w szpitalach oraz przychodniach pozwalają nie tylko usprawnić ich działanie. Maja też w czytelny sposób komunikować o ważnych dla pacjentów kwestiach. Jedną z nich jest droga ewakuacji z budynku w trakcie wystąpienia zagrożenia, dlatego też musisz wiedzieć, jak prawidłowo rozmieszczać znaki ewakuacyjne. Wtedy będą one zgodne z normami, co więcej, pozwolą chorym na jak szybsze opuszczenie placówki.

Przepisy mówią o konieczności wyznaczenia drogi ewakuacyjnej z każdego miejsca w budynku, gdzie może pojawić się wątpliwość co do jej kierunku. Dodatkowo znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne powinny być usytuowane tak, żeby źródło światła zapewniło ich  odpowiednią luminancję.

Wymiary i rozmieszczenie oznakowania ewakuacyjnego

W kwestii wymiarów oznakowania ewakuacyjnego należy wziąć pod uwagę odległość, z jakiej będzie ono widoczne dla pacjentów.

Zgodnie z Polską Normą dla mniejszego wymiaru znaków:

  • przy odległości do 20 m wysokość liter WYJŚCIE powinna wynosić 50 mm, a szerokość znaku powinna wynosić 200 mm,
  • w kwestii odległości powyżej 20 do 30 m wysokość liter WYJŚCIE musi być równa 75 mm, z kolei szerokość znaku powinna mierzyć 300 mm,
  • natomiast przy odległości powyżej 30 do 40 m wysokość liter WYJŚCIE to 100 mm, przy czym szerokość znaku to 400 mm.

Wymaganą szerokość innych znaków oblicza się z kolei dzięki wzorowi:

H = I / z

Gdzie Z=100 dla znaków oświetlonych od strony powierzchni czołowej i Z=200 dla znaków oświetlonych od tyłu (światłem przechodzącym).

Większy wymiar oznakowania prostokątnego zgodnie z Polską Normą :

  • musi być równy 2 h (z wyjątkiem strzałki długiej, dla której musi być równy 3 h).

Jeśli chodzi o znaki na ścianie prostego korytarza, to są one pomocne, gdy istnieją wątpliwości co do kierunku ewakuacji.

Potrzebujesz pomocy w kwestii rozmieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych  i drogach przeciwpożarowych?

Pobierz nasze opracowanie: https://www.znaki-tdc.com/aktualnosci/oznakowania-bezpieczenstwa-zasady-rozmieszczania-wydanie-20182019-ln188.html

Udostępnij: