Poznaj aktualne informacje firmowe na temat: jakie znaki i oznakowania bezpieczeństwa ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej ppoż, tablice i piktogramy z normy PN-EN ISO 7010 są aktualnie objęte certyfikatami dopuszczenia CNBOP

W związku z poszerzeniem oferty certyfikowanych CNBOP oznakowań bezpieczeństwa PN EN ISO 7010 w tym: znaki i piktogramy ewakuacyjne, znaki, i oznaczenia ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 zachęcamy do zapoznania się z listą wyżej wymienionych pozycji oraz nowymi świadectwami dopuszczenia. TDC posiada największą gamę certyfikowanych oznakowań bezpieczeństwa zgodnych z PN-EN ISO 7010 Znaki bezpieczeństwa: ewakuacja i ochrona przeciwpożarowa.

Znaki ewakuacyjne PN-EN ISO 7010 – posiadające Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

Znaki ppoż PN-EN ISO 7010 – posiadające Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

 

 

 

Udostępnij: