Znaki BHP

TDC – Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania

Oznakowanie ostrzegawcze promieniowania – przestrzegaj przed niewidzialnym niebezpieczeństwem!

Bardzo często nie jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie dla naszego zdrowia, a nawet życia niesie różnego typu promieniowanie. To niewidoczny wróg, który czyha na nas nie tylko w specjalistycznych fabrykach i laboratoriach, ale także w wielu codziennych sytuacjach. Wszędzie tam, gdzie występuje realne niebezpieczeństwo należy, zgodnie z przepisami  BHP, zamieścić tablice ostrzegawcze promieniowania lub inne oznaczenia ostrzegające przed promieniowaniem. Zobacz

TDC – Znaki, piktogramy, oznaczenia ADR

Znaki ostrzegawcze ADR – zadbaj o ochronę przewozu towarów niebezpiecznych!

Przepisy ADR (Międzynarodowa Konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) stanowią, że wszystkie kontenery, cysterny itp. zawierające materiały niebezpieczne powinny być wyposażone w odpowiednie etykiety ostrzegawcze ADR o kształcie rombu i wielkości co najmniej 10 x 10 cm.
Zobacz

TDC – Piktogramy – Piktogramy bezpieczeństwa

Piktogramy, znaki i oznakowania tematyczne – zadbaj o rzetelną informację wizualną!

Potrzebujesz czytelnie coś oznakować, przekazać ludziom informację lub oznaczyć drogę do innych działów Twojej firmy? Jeśli tak, odpowiedzią są tablice i piktogramy informacyjne.

Piktogramy przekazują konkretne informacje przez swoje podobieństwo do fizycznych obiektów. Mogą być wykorzystywane w najróżniejszych dziedzinach, począwszy od bezpieczeństwa pracy, aż po czas wolny, rozrywkę czy turystykę.

Zobacz

TDC – Znaki elektryczne ostrzegawcze

Znaki elektryczne ostrzegawcze – zminimalizuj niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Znaki ostrzegawcze urządzeń elektrycznych to piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia elektryczne informujące o potencjalnych zagrożeniach występujących podczas pracy w obrębie użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych. Ostrzegają o niebezpiecznym dla zdrowia wysokim napięciu i o grożących porażeniem kablach, przewodach czy maszynach.

Zobacz