Lokale gastronomiczne podlegają szczególnym rodzajom regulacji. Dzieje się tak dlatego, że są to miejsca, gdzie nie tylko podaje się posiłki, ale także zatrudnia sporą ilość personelu. Stąd oznakowanie w gastronomii odgrywa istotną rolę. Tak, jak każdy zakład pracy, bary i restauracje podlegają ogólnym zasadom BHP, a także przepisom mówiącym o prawidłowym sposobie przygotowywania posiłków dla gości.

Oznakowanie w gastronomii – instrukcje

 

Lokale gastronomiczne to miejsca, gdzie należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Dzieje się tak z kilku względów, ale głównie dlatego, że to tutaj powinno się szczególnie dbać o wysoką jakość przygotowywanych posiłków. Dodatkowo w kuchni łatwo o wypadek – praca w gastronomii jest bardzo dynamiczna, wiele tu ostrych sprzętów, stąd często pojawiają się niebezpieczne dla zdrowia kucharzy i personelu incydenty.

Osoby, które mają bezpośredni kontakt z żywnością są zobowiązane do przestrzegania konkretnych instrukcji, jak również  zasad bezpieczeństwa oraz higieny dla branży spożywczej.

Ważnymi elementami będą: instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii, jak również  instrukcja odnośnie zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym, ale też technika mycia i dezynfekcji rąk.

Co ważne, w punktach gastronomicznych powinny znaleźć się również instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń.

 

Instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych 

Pamiętaj, aby znaki dla gastronomii i instrukcje były umieszczone w widocznych miejscach. W ten sposób nie narazisz pracowników na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Oznakowanie w gastronomii – tablice i piktogramy

 

Poza zastosowaniem koniecznych w lokalu gastronomicznym instrukcji ważne są również tablice i piktogramy. Dlaczego? Bo to one sprawiają, że oznaczenia poszczególnych miejsc są widoczne dla klientów!

 

Tablice i piktogramy w gastronomii

Zamieść także tabliczki informujące odnośnie najważniejszych dla klientów kwestii, więc płatności, klimatyzacji oraz dostępności Wi-Fi w lokalu. Dzięki temu już w momencie przekroczenia progu baru czy restauracji będą oni wiedzieli, czy spełniają one ich wymagania.

Udostępnij: