Znaki bezpieczeństwa TDC ostrzegawcze promieniowania można podzielić na:

oznakowanie ostrzegawcze promieniowania jonizującego

oznaczają granice kontrolowanego i nadzorowanego terenu promieniowania jonizującego. Oznakowania bezpieczeństwa TDC zawierają tablice informacyjne podające rodzaj substancji promieniotwórczych i źródła promieniowania jonizującego oraz związane z nimi zagrożenie. Znaki bezpieczeństwa ostrzegawcze TDC zawierają oznakowanie warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, ochrony radiologicznej, urządzeń zawierających źródła promieniowania oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Oznakowanie bezpieczeństwa promieniowania jonizującego TDC jest zgodne z ustawą Prawo atomowe i odpowiednimi rozporządzeniami Rady Ministrów

znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego – to Znaki bezpieczeństwa TDC ostrzegające i informujące o strefach promieniowania elektromagnetycznego. Oznakowaniem bezpieczeństwa ostrzegawczym TDC tego typu można oznaczyć źródło promieniowania elektromagnetycznego, strefy bezpieczne i niebezpieczne związane z promieniowaniem elektromagnetycznym oraz strefy gdzie przebywanie jest zabronione ze względu na występujące szkodliwe pole elektromagnetyczne.

znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego

TDC produkuje znaki bezpieczeństwa jako etykiety i znaki ostrzegawcze promieniowania laserowego – do zastosowania na urządzeniach laserowych. Etykiety i znaki bezpieczeństwa TDC są zgodne z polską i europejską normą PN-EN 60825 oraz są wykonane w sposób trwały, pozwalający na dobre zamocowanie, znaki bezpieczeństwa ostrzegawcze TDC są czytelne i wyraźnie widoczne podczas eksploatacji. Zgodnie z normą PN-EN 60825 obramowanie etykiet i znaków bezpieczeństwa promieniowania laserowego TDC na urządzenia laserowe, tekst i symbol jest w kolorze czarnym na żółtym tle

Polecamy – oznakowania bezpieczeństwa, oraz tablice i piktogramy marki TDC.

Udostępnij: