Oznakowania substancji chemicznych są to głównie:


Tablice – oznakowania substancji chemicznych CLP przykłady

Tablice – oznakowania substancji chemicznych z opisem

Tablice – wybrane przykłady użycia oznakowania substancji chemicznych

Tablice – oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Tablice – oznakowania substancji stwarzających zagrożenie biologiczne


Oznakowania TDC niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin – są zgodne przede wszystkim z rozporządzeniem CLP. Znaki bezpieczeństwa TDC stosowane dla opakowań substancji i mieszanin chemicznych odpowiadają piktogramom systemu GHS. Znaki bezpieczeństwa – oznakowanie substancji chemicznych między innymi CLP oferowane przez TDC są wykonywane w formie pojedynczych znaków jak i również w formie znaku z opisem zagrożenia lub zbiorczych tablic i etykiet zawierających kilka symboli i opisów zagrożeń. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: