Szanowni Państwo,

Dylematem podmiotów stosujących oznakowania ewakuacyjne stało się zamienne stosowanie obu równolegle funkcjonujących norm. Wiele znaków ewakuacyjnych posiada stosowne odpowiedniki, jednakże znak bezpieczeństwa WYJŚCIE EWAKUACYJNE funkcjonujący w dotychczasowej formie naszym zdaniem lepiej oddawał funkcję swojego znaczenia a niżeli znaki ewakuacyjne z najnowszej normy PN-EN ISO 7010:2012.

ZNAKI EWAKUACYJNE ZE STAREJ NORMY PN 01256-02 

Poprzez brak napisu WYJŚCIE EWAKUACYJE na znakach ewakuacyjnych PN-EN ISO 7010: 2012, oraz fakt iż wyglądają prawie identycznie jak oznaczenia drzwi ewakuacyjnych w starej normie – znaki te są mniej wymowne naszym zdaniem a niżeli te ze stosownym napisem.

ZNAKI EWAKUACYJNE Z NOWEJ NORMY PN-EN ISO 7010:2012 

ZNAKI EWAKUACYJNE ŁĄCZONE – NOWA NORMA PN-EN ISO 7010:2012

Kompromisem są nowe certyfikowane przez CNBOP-PIB znaki ewakuacyjne z nowej normy PN-EN ISO 7010 proponowane przez TDC w postaci znaków łączonych grafikę znaku: Wyjście ewakuacyjne i napisu WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Z przyjemnością informujemy, że TDC uzyskało rozszerzenie Świadectwa Dopuszczenia CNBOP 1902/2013 na znaki łączone „Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo / w prawo”, które stanowią  połączenie znaku graficznego wyjście ewakuacyjne E001 / E002 z normy PN-EN ISO 7010 ze znakiem opisowym „Wyjście ewakuacyjne” z normy PN-N-01256/02:1992. W systemie sprzedażowym TDC nowym znakom nadano indeksy towarowe AC100 i AC101. Dopuszczenia CNBOP 1902/2013 obejmuje znaki łączone z normy PN-EN ISO 7010 i PN-N-01256/02:1992 w zakresie rozmiarów od 10cm x 20cm do 25cm x 50cm.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą znaków.

Udostępnij: