Instrukcje BHP produkcji TDC – między innymi takie instrukcje bezpieczeństwa BHP jak:

 Instrukcje są estetycznie i praktycznie wykonane, obejmują swoją tematyką bardzo szeroki zakres wykonywania prac w wielu różnych dziedzinach zawodowych zgodnie z wymaganiami higieny i bezpieczeństwa pracy. Blisko 500 różnych instrukcji BHP podzielonych jest na jasne i czytelne grupy tematyczne. Zwarta treść i czytelna forma powodują iż przekaz instrukcji BHP jest jasny i wyraźny, co jest niezbędne w sytuacjach krytycznych. Instrukcje BHP takie jak na przykład: Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy, Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy w nagłych i nieszczęśliwych wypadkach, oraz Instrukcja BHP w przypadku porażenia prądem elektrycznym – autorstwa TDC dzięki swojej jasnej i czytelnej formie mogą przyczynić się do uratowania życia.

Instrukcje TDC zawierają zarówno instrukcje BHP jak i instrukcje zachowania się w przypadku konieczności ratowania życia lub zdrowia. Stosując instrukcje BHP i ochrony przeciwpożarowej, pracodawca zapewnia sobie bezpieczeństwo prawne, a swoim pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy.

Przykłady: Instrukcje bezpieczeństwa BHP

Przykłady: Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wszystkie instrukcje TDC chronione są prawem autorskim oraz są systematycznie nowelizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Polecamy oznakowania bezpieczeństwa marki TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J.

Udostępnij: