Ewakuacyjne znaki, tablice i piktogramy ewakuacyjne – certyfikowane CNBOP – Zestawienie zamiennego stosowania tablic, znaki i piktogramy ewakuacji TDC 

W związku z licznymi pytaniami naszych klientów – przedstawiamy porównawcze zestawienia znaków celem pomocy w  doborze odpowiednich znaków przy zamiennym ich stosowaniu. Zestawienie zawiera nowości firmowe i odpowiada na Państwa pytania !
Wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normie PN-92/N-01256/02 a wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01. Obie te normy zostały wycofane, niemniej jednak administracja państwowa utrzymała ważność dopuszczeń do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych według powyższych norm
Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją oraz znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012.
Oprócz  aktualnego i ważnego dopuszczenia do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych według normy PN-92/N-01256/02 oraz ochrony przeciwpożarowej według normy PN-92/N-01256/01, firma TDC posiada świadectwo dopuszczenia nr 1902/2013 do użytkowania nowych znaków ewakuacyjnych oraz świadectwo dopuszczenia nr 1901/2013 do użytkowania nowych znaków ochrony  przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP-PIB, potwierdzające zgodność produkowanych znaków z wymaganiami normy PN-EN ISO 7010. Oznacza to, że firma TDC może dostarczać certyfikowane znaki zgodne z obiema normami (dotychczasowej z 1992 roku, oraz nowej normy PN-EN ISO 7010 z 2012 roku wraz z późniejszymi uzupełnieniami) i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Wiele obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych otwiera się na świat, co zachęca do umieszczania w nich znaków bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania. Nawet w miejscach, w których już zastosowano oznakowania ewakuacyjne, czy też ochrony przeciwpożarowej według wzorów z 1992 roku, warto promować stosowanie nowych znaków, które są bardziej intuicyjne i mogą skuteczniej przyczynić się do ratowania życia ludzi. W zamieszczonych w ulotce zestawieniach znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej porównano odpowiedniki znaków z godnych z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 ze znakami zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010:2012 w celu ułatwienia doboru odpowiednich znaków przy zamiennym ich stosowaniu.

fotoluminescencyjne ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa z najnowszej normy PN-EN ISO 7010 , oraz znaki ewakuacyjne z normy PN-92/N-01256/02 – jak zamiennie stosować ? Zobacz poniższe zestawienie:

Wyjście ewakuacyjne 


Propozycje TDC certyfikowanych przez CNBOP oznakowań bezpieczeństwa.

Znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne PN EN ISO 7010

Wyjście ewakuacyjne – propozycje ewakuacyjnych oznakowań uzupełniających z grafiką zgodną z normą PN EN ISO 7010

Znak ewakuacyjny: Stłuc aby uzyskać dostęp


Znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne PN EN ISO 7010

Znaki ewakuacyjne: Ciągnąć i Pchać

Znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne PN EN ISO 7010

Znaki ewakuacyjne oznaczające kierunki drogi ewakuacyjnej:

 

Znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne PN EN ISO 7010

Istnieje zarazem cały szereg certyfikowanych znaków ewakuacyjnych z nowej normy PN-EN ISO 7010 nie mających swoich odpowiedników w starej normie Znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02. Piktogramy te mogą  przyczynić się do ratowania życia podczas prowadzonych działań ratunkowych. Są to takie pozycje jak:

POBIERZ SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE: ZNAKI EWAKUACYJNE PN-EN ISO 7010

Udostępnij: