Fotoluminescencyjne Znaki Bezpieczeństwa to produkty, w których Top Design Chwaszczyno specjalizuje się od lat. Dlatego chcemy omówić dziś najważniejsze kwestie, dotyczące charakterystyki i zasad zastosowania tego typu oznakowania.

Fotoluminescencja – czym jest?

Fotoluminescencja – czyli, mówiąc potocznie, świecenie w ciemności – powstaje dzięki naturalnej właściwości pewnych związków chemicznych, które pod wpływem wcześniej dostarczonej energii zaczynają emitować światło w momencie, gdy dopływ do energii świetlnej z zewnątrz zostaje odcięty. Co istotne, obecnie fotoluminescencyjne materiały mogą być wciąż widoczne dla oka przystosowanego do ciemności nawet przez 40 godzin.

Czy może ona zaszkodzić naszemu zdrowiu? 

Nie, zwłaszcza dlatego, że fotoluminescencja nie ma związku z promieniowaniem radioaktywnym. Stąd też jest obojętna dla człowieka – można więc stosować produkty z jej wykorzystaniem przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Co o fotoluminescencji mówią współczesne badania?

Wskazują, iż:

 • progowe natężenie oświetlenia, które potrzebne jest do wzbudzenia materiału fotluminescencyjnego, wynosi 10 lx
 • luminancja świecącego materiału rośnie proporcjonalnie do logarytmu natężenia światła wzbudzającego,
 • efekt wzbudzenia lampą fluorescencyjną (świetlówką) jest większy niż lampą żarową dającą to samo oświetlenie (uzyskuje się dwukrotnie większą wartość luminancji i dłuższy czas zaniku).

Fotoluminescencja – Zasady oświetlenia znaków

Poziom świecenia znaku określa luminancja – wielkość fotometryczna wyrażana w mcd/m2 .

Na wartość luminancji wpływa kilka czynników:

 • moc świetlna źródła światła wzbudzającego i jego rodzaj
 • odległość źródła światła wzbudzającego od powierzchni znaku
 • oraz położenie oznakowania w stosunku do źródła światła wzbudzającego
 • a także obecność przeszkód lub filtrów, które pochłaniają lub rozpraszają wiązkę tego światła (dym, kurz, przeszkody mechaniczne);
 • jak również rodzaju materiału (pigmentu) użytego do wytworzenia znaku.

Jeśli więc chcemy, aby znaki fotoluminescencyjne służyły nam w niezakłócony, prawidłowy sposób, musimy zadbać o kilka czynników.

 1. Stosowanie źródła światła wzbudzającego o dużej mocy świetlnej.
 2. Montaż znaku możliwie najbliżej źródła światła wzbudzającego i w takim położeniu względem niego, aby promienie światła padały na powierzchnię oznakowania pod kątem najbardziej zbliżonym do 90 stopni.
 3. Montaż znaku w takim położeniu, aby na drodze biegu wiązki światła wzbudzającego od źródła do znaku nie występowały żadne przeszkody lub filtry światła.
 4. W miejscach oznakowania, gdzie występują trudne lub pogorszone warunki oświetlenia – stosowanie znaków o podwyższonych parametrach świecenia (dotyczy wartości luminancji i czasu zaniku).

Masz pytania odnośnie znaków fotoluminescencyjnych dostępnych w naszym sklepie? Jeśli tak, to skontaktuj się z biurem obsługi https://www.znaki-tdc.com/kontakt.html.

Udostępnij: