Znaki BHP

Progi zwalniające i separatory drogowe od TDC

Co warto wiedzieć o urządzeniach BRD?

Urządzenia BRD służą zwiększaniu bezpieczeństwa drogowego, poprzez ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu oraz ich mienia w ograniczonym zakresie. Na drodze oraz w jej sąsiedztwie stosować można urządzenia BRD dopuszczone do ogólnego zastosowania, spełniające normy poparte atestami i/lub certyfikatami.

Progi zwalniające i separatory drogowe – korzyści z ich stosowania

Jednymi z najczęściej wykorzystywanych w prawie drogowym urządzeń BRD są progi zwalniające i separatory drogowe.

Progi zwalniające, stosowane w ruchu drogowym, mają za zadanie zmniejszyć prędkość samochodu na drodze. Szczególnie często spotykane w okolicach uczęszczanych przez dzieci (szkoły, przedszkola) oraz w pobliżu zabudowań mieszkalnych, są jednym ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Kształt progu zwalniającego uzależniony jest od prędkości, z jaką pojazd może bezpiecznie go przekroczyć.

Korzyścią ze stosowania progów zwalniających jest wymuszenie czynnej reakcji kierującego, który zmniejsza prędkość jazdy, aby nie uszkodzić pojazdu.

Separatory drogowe służą:

1. mechanicznemu oddzieleniu pasów jezdni,

2. wyznaczaniu krańców drogi,

3. określaniu kierunku ruchu drogowego,

4. oznaczeniu pasów wyłączonych z ruchu.

Charakterystyczne barwy separatorów drogowych żółty oraz czerwony, mają na celu zwiększenie widoczności na drodze.

Separatory drogowe znacząco wpływają na bezpieczeństwo kierujących oraz pieszych, ograniczając ryzyko opuszczenia lub zmiany pasa ruchu w niedozwolonych punktach. Separatory parkingowe ułatwiają kierowcom parkowanie, odgradzając tył lub przód samochodu od potencjalnego uderzenia w ścianę, słupek lub bramę.

Progi zwalniające i separatory drogowe w świetle prawa

Stosowanie i montaż progów zwalniających i separatorów drogowych, jak wszystkich urządzeń BRD, jest regulowany prawnie.

Stosowanie separatorów drogowych do 2003 roku nie było uregulowane prawnie. Jednak w załączniku nr 4 “Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181) zostały określone warunki użycia progów zwalniających i separatorów drogowych.

Zapis ten stanowi, że separatory mogą być stosowane jako tymczasowe i stałe urządzenia bezpieczeństwa.

Dopuszcza się również stosowanie separatorów barwy białej, w celu wyznaczenia pasa ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. W przypadku progów zwalniających, określona została maksymalna wysokość progów, która nie powinna przekraczać 0,1 metra – jako wysokości bezpiecznej do przejazdu pojazdów.

Rodzaje progów zwalniających i separatorów

Istnieją 3 rodzaje progów zwalniających stosowanych powszechnie na drogach publicznych w Polsce:

Progi płytowe, składające się z niedużych segmentów, łatwych do dopasowania do nietypowych warunków powierzchni. Często stosowane jako podwyższenie przejścia dla pieszych.

Progi listwowe wykonane w formie stałej lub przerywanej listwy, o niskiej lub średniej stromości, to najczęściej spotykany rodzaj progów, wymuszający znaczne zmniejszenie prędkości.

Progi wyspowe wykonane na kształt wysp, w formie pojedynczej lub łączonej, o szerokości dobranej, dzięki czemu pojazdy komunikacji miejskiej mogą bezproblemowo przejechać przez próg, bez narażania pasażerów na nagłe hamowanie.

Wśród separatorów drogowych można wyróżnić 2 główne rodzaje.

Separatory punktowe służą do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu. Znajdują również zastosowanie w tymczasowych robotach drogowych.

Separatory liniowe pozwalają w sposób łatwy i widoczny wskazać zmiany w ruchu i przekierowań, aby zapewnić płynny i bezpieczny ruch drogowy.

Montaż i oznakowanie progów zwalniających i separatorów drogowych

Decyzję o ustawieniu progów zwalniających i separatorów drogowych podejmuje starosta – w przypadku dróg powiatowych i gminnych oraz prezydent miasta – w przypadku dróg publicznych w miastach powiatowych. To właśnie do nich należy kierować odpowiednie wnioski.

Progi i separatory mogą być montowane na asfalcie, kostce brukowej, betonie – ważne jest, aby powierzchnia montażu była płaska i umożliwiała przyleganie urządzenia do gruntu.
Prawidłowy montaż urządzeń BRD pozwoli w pełni wykorzystać ich możliwości, jednocześnie zapewniając trwałość i wytrzymałość całej konstrukcji.

Dlatego w tej kwestii warto zaufać firmie z doświadczeniem – takiej jak TDC. Ponad 25 lat na rynku w przypadku TDC idzie w parze z najlepszymi opiniami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – już dziś!

 

Numer alarmowy 998 – przyłączenie do centrów powiadamiania ratunkowego jako efekt nowelizacji ustawy

Na przełomie września i października weszły nowe zmiany związane z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego.

Zobacz

Segregacja odpadów medycznych – oznakowanie a bezpieczeństwo pracowników

Odpadami medycznymi nazywamy przedmioty i elementy powstałe w wyniku świadczenia usług związanych ze zdrowiem. W odróżnieniu od odpadów komunalnych, nieczystości związane z systemem zdrowia stanowią potencjalne zagrożenie. Ne tylko dla zdrowia, ale również życia ludzi mających z nimi styczność. Szczególnie narażone są osoby odbierające odpady medyczne z jednostek leczniczych. Zakłucie igłami czy innym sprzętem medycznym, działanie szkodliwych substancji czy ryzyko zakaźne, związane z dostępem do materiału biologicznego mogą stać się powodem narażenia zdrowia pracowników placówek medycznych, pracujących przy odpadach. Zobacz

Co musisz wiedzieć o znakach ewakuacyjnych? Rozmieszczenie i specyfikacja.

Znaki ewakuacyjne są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w każdym miejscu, gdzie gromadzi się znaczna ilość ludzi. Takimi przestrzeniami są oczywiście zakłady pracy, urzędy, biura, placówki zdrowia i oświaty czy centra handlowe oraz inne lokale usługowe. Ze względu na ważną rolę oznakowania ewakuacyjnego oraz konieczność umieszczania go w wymienionych miejscach omawiamy dla Was najważniejsze informacje dotyczące tego specyficznego rodzaju oznakowania. Jakie, jak i gdzie je umieszczać? Zobacz

Koronawirus: środki bezpieczeństwa i oznakowanie

Jednym z najbardziej aktualnych tematów, który dotyczy dosłownie każdego z nas, jest pandemia koronawirusa. Przede wszystkim powinno zależeć nam na tym, aby uchronić siebie, swoich bliskich, ale także otaczających nas ludzi przed zarażeniem COVID – 19. W jaki sposób to robić? Przestrzegając zasad higieny, dostosowując się do ogólnych zakazów i obostrzeń oraz stosując szczególne środki ostrożności. Takie jak maski ochronne, przyłbice czy specjalne oznakowanie w miejscach pracy. Zobacz

Jak chronić pracowników przed koronawirusem

#Zostańwdomu – hasło to jest aktualnie ważne dla każdego z nas. Co jednak w sytuacji, gdy praca, jaką się wykonuje, nie powala na pozostanie w mieszkaniu? W jaki sposób można chronić swoich pracowników przed koronawirusem i przyczynić się do zmniejszenia liczby zakażonych? Odpowiedź to: dbanie o higienę, dezynfekcja i stosowanie się do oznakowania oraz instrukcji, dostępnych w zakładach pracy. Zobacz

Koronawirus: ważne znaki i instrukcje

W grudniu zeszłego roku rozwinął się nowy rodzaj wirusa z grupy koronawirusów – COVID-19. Do tej pory dotarł już do ponad 80 krajów, infekując prawie 100 tysięcy osób. Najwięcej przypadków odnotowano w miejscu, gdzie pandemia miała swój początek – w Chinach, gdzie liczba zarażonych przekracza 80 tysięcy. Przygotowaliśmy przykłady oznakowania, które będzie ważne dla przeciwdziałania rozprzestrzenia się wirusa. Zobacz

Znaki bezpieczeństwa dla hal produkcyjnych – charakterystyka

Odpowiednie oznakowanie miejsca pracy to podstawa. Hale produkcyjne – ze względu na swój rozmiar – stawiają przed nami niemałe wzywanie. Najczęściej zatrudnia się w nich setki, a nawet tysiące pracowników. W takiej sytuacji priorytetem staje się zadbanie o ich bezpieczeństwo. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu, a zwłaszcza znakom bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie ograniczyć zagrożenia, wiążące się z tak wymagającym środowiskiem pracy, jakim są hale produkcyjne.  Zobacz

Znaki ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej każdego dnia gromadzą w swojej przestrzeni tysiące osób. To kategoria miejsc przeznaczonych m.in. dla administracji, obsługi bankowej, poczty, wymiaru sprawiedliwości, kultury,  opieki społecznej i socjalnej. Dlatego tak ważne jest, aby znalazły się w nich znaki ewakuacyjne. Staną się one drogowskazami, które w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia pozwolą ludziom zgromadzonym w budynku na szybkie opuszczenie go. Zobacz